4. Openbare ruimte

De openbare ruimte wordt schoon, goed onderhouden en veilig

De openbare ruimte is ván iedereen en vóór iedereen. Het is de plek waar we samen leven. De kwaliteit van de openbare ruimte is van groot belang voor een veilige en leefbare leefomgeving en voor de uitstraling voor iedere kern. PNL vindt dat de trottoirs, parkeerterreinen, en plantsoenen schoon, goed onderhouden en veilig moeten zijn. De overlast van hondenpoep en zwerfafval wordt zoveel mogelijk tegengegaan.

Een einde aan slecht onderhoud

Er moet een einde komen aan slecht onderhouden situaties. PNL wil geen grote bedragen uitgeven aan bestuurlijke projecten, maar zorgen dat het er in alle kernen netjes uitziet. Dit doen we zoveel mogelijk samen met inwoners.

Overal in Laarbeek even groen

We zijn er trots op dat Beek en Donk de groenste dorpskern van Europa is. Wij willen eraan werken dat het in alle kernen van Laarbeek even mooi groen is.

Verkeersveiligheid

In Laarbeek zijn er enkele gevaarlijke verkeersknelpunten, zoals bijvoorbeeld bij de Donkse brug en de oversteekplaats bij het viaduct bij Bavaria. PNL wil de komende periode er werk van maken om deze problematiek aan te pakken.

Andere speerpunten voor de openbare ruimte:

  • Veel aandacht geven aan openbare pleinen zoals bijvoorbeeld het Oranjeplein, Kuiperplein en het plein voor de kerk in Aarle-Rixtel;
  • Minder onkruid in de openbare ruimte;
  • Het voorkomen van overlast van hondenpoep (met bijvoorbeeld een hondenpoep-app, zie hoofdstuk 13 van Jong PNL);
  • Het plaatsen van meer afvalbakken ter voorkoming van zwerfafval;
  • Het betaalbaar houden van de stortkosten op de milieustraat, ook mede ter voorkoming van zwerfafval;
  • Het gezamenlijk zorgen voor het schoon en veilig houden van de openbare ruimte;
  • Het betaalbaar houden van de stortkosten op de milieustraat, ook mede ter voorkoming van zwerfafval;
  • Onderzoek doen naar het gebruiksvriendelijker maken van het storten van afval in de containers van de milieustraat (bijvoorbeeld via verdiepte ligging van de containers).

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.