6. Ondernemen

Het ondernemersklimaat wordt verbeterd

Een goed ondernemersklimaat is belangrijk voor iedere gemeente, zo ook voor Laarbeek. Laarbeek ligt aan de rand van Brainport. Er is al veel bedrijvigheid: ambachtelijke bedrijven, hightechbedrijven, transport, agrarische bedrijven, detailhandel, food, horeca-en recreatiebedrijven enzovoort. Al deze bedrijven zijn goed voor de lokale werkgelegenheid en zorgen voor levendigheid en bedrijvigheid in Laarbeek. De gemeente moet voor bedrijven vooral makkelijk bereikbaar zijn (korte lijnen) en voldoende faciliteren. De gemeente moet meedenken over wat mogelijk is om deze bedrijven te behouden én nieuwe bedrijven aan te trekken.

Er moet weer verkocht worden op Bemmer IV

Een groot punt van zorg is het bedrijventerrein Bemmer IV, waar de afgelopen periode bijna niets is verkocht. De verkoop van deze percelen moet gestimuleerd worden, anders blijft het geld van Laarbeek ongebruikt in de grond zitten.

PNL wil Bemmer IV aantrekkelijker maken door de bereikbaarheid te verbeteren. Wij willen dit bedrijventerrein gericht onder de aandacht brengen bij tal van ondernemingen in de wijde omgeving van Laarbeek. Daarnaast gaan wij tijdelijke grondprijsacties niet uit de weg. Het is immers beter om percelen voor ietsje minder te verkopen dan dat die percelen nog jarenlang onverkocht braak blijven liggen.

Verplichte bijdrage aan ondernemersfonds wordt afgeschaft

PNL is een groot voorstander van samenwerkende ondernemers. Dat willen we zelfs graag bevorderen. Het gaat ons echter te ver om alle ondernemers, scholen en verenigingen met een eigen accommodatie, verplicht bij te laten dragen aan het ondernemersfonds. Als het aan PNL ligt, komt aan die verplichting de komende periode een einde. In onze overtuiging kan niemand verplicht worden om financieel bij te dragen aan een ondernemersfonds. Daarvoor zijn de belangen en de situaties te divers.

Het staat ondernemers vrij om zelf, vrijwillig, een fonds op te richten om samen projecten op te pakken die ten gunste komen aan hun eigen afgebakend gebied, zoals bijvoorbeeld een bedrijventerrein of winkelcentrum. Die ondernemers besluiten dan zelf over de vorm van financiering van dat fonds. Alleen als dit gewenst is, zou de gemeente zich mogen mengen (zoals op het Piet van Thielplein waar de gemeente – op verzoek – reclamebelasting heft).

Dagrecreatie in Laarbeek wordt onder de aandacht gebracht

Wat is in Laarbeek mogelijk op het gebied van dagrecreatie? Laarbeek heeft een passantenhaven, openluchttheater, restaurants en cafés. Laarbeek heeft mooie kernen met tal van voorzieningen, bezienswaardigheden en een mooi buitengebied met mogelijkheden om te fietsen, wandelen en recreëren. Maar weten de mensen in het stedelijk gebied rondom Laarbeek dit? Weten de inwoners van Laarbeek dit? Hier is een flinke stap te maken. Dit zorgt ook voor leefbaarheid en (behoud van) werkgelegenheid.

Wij verbeteren de communicatie met het centramanagement en ondernemers

PNL gaat de komende periode het centramanagement een impuls geven. De afgelopen jaren zijn er verschillende centramanagers opgestapt vanwege stroeve communicatie met de gemeente. Als de gemeente zijn rol als regisseur vernieuwt, kan de communicatie tussen de ondernemers en de gemeente worden verbeterd. Dit verbetert het vertrouwen bij de ondernemers


Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.