13. Jong

Laarbeek wordt aantrekkelijker voor jeugd en jongvolwassenen

Jij vindt het toch ook belangrijk dat Laarbeek leuk is om in te wonen? En dan vooral voor jeugd en jongvolwassenen? In 2017 is Jong PNL opgericht om precies dat doel te bereiken.

Jonge mensen zorgen ervoor dat het leuk wonen is in een dorp. Zij organiseren feestjes (zoals natuurlijk Wish!) en zijn actief bij verenigingen. Ook kopen jonge mensen nieuwe huizen of openen nieuwe winkels. Kortom: jongeren zorgen ervoor dat er wat te beleven valt in de vier mooie dorpen die Laarbeek Rijk is.

De bevolkingsprognoses zien er niet positief uit. Niet alleen vergrijzing maar ook ontgroening (jongeren die vertrekken uit Laarbeek) ligt op de loer. Dit betekent dat het percentage jongeren sterk zal afnemen als we hier niets aan doen. Jong PNL wil dit tij keren. Om dit te bereiken hebben we de volgende speerpunten:

Meer bouwen voor jonge mensen

Als we willen dat jonge mensen in Laarbeek blijven wonen, dan moeten er genoeg mooie starterswoningen en sociale huurwoningen beschikbaar zijn. De afgelopen jaren is het aanbod erg achtergebleven op de vraag, vooral in Aarle-Rixtel en Lieshout. Wij vinden dat daar iets aan gedaan moet worden.

PNL zet zich al in voor meer bouwen voor jonge mensen (zie hoofdstuk 8). Als jongerenafdeling van PNL adviseren wij PNL om zich in te zetten op de volgende punten:

  • Meer bouwen
  • Mooi bouwen
  • Betaalbaar bouwen

Drempels verlagen voor inwoners om mee te doen de politiek

De afgelopen jaren is de manier van vergaderen in het gemeentehuis precies hetzelfde gebleven. Als we de vergadercultuur van Laarbeek willen vernieuwen en verjongen, moeten we de politiek mee laten gaan met de tijd. Daarom vindt Jong PNL dat de drempels om deel te nemen aan het politieke debat moeten worden verlaagd.

Inwoners mogen meedoen met politieke vergaderingen

In 2017 heeft Jong PNL een initiatiefvoorstel gedaan in de commissievergadering. Noek Maas heeft ingesproken namens Jong PNL in deze vergadering, en Bowen Straatman heeft ons idee namens PNL aan de andere partijen voorgesteld.

Tip! Hier hebben we zelfs een filmpje over gemaakt: https://www.facebook.com/JongPNL/videos/298184790688670/

Er komt een online platform waarop inwoners ideeën kunnen aandragen

Inwoners hebben vaak slimme en creatieve ideeën waar op het gemeentehuis nog niemand aan had gedacht. Natuurlijk is het belangrijk dat je deze ideeën kunt pitchen in een commissie, gemeenteraad of bij partijen zelf. Maar wij denken dat het nog eenvoudiger en laagdrempeliger kan: via een online platform.

Een voorbeeld

Stel je hebt het idee om rond de kerstdagen een schaatsbaan te laten plaatsen. Je zet dit idee op het online platform en je vraagt aan anderen of zij het ook een leuk idee vinden en wie graag mee wil helpen met de organisatie. Al snel heb je een groepje enthousiaste mensen bij elkaar, en krijg je talloze positieve reacties. Ook de gemeente ziet hoe enthousiast er gereageerd wordt, en stelt voor aan de organisatie om de schaatsbaan te koppelen aan andere activiteiten zoals een chocolademelk- en oliebollenkraam (die toevallig ook vergunningen hebben aangevraagd). De gemeente is zelfs bereid mee te denken aan de aankleding van het evenement. Als er vergunning voor de schaatsbaan wordt aangevraagd heeft de gemeente de vergunning bij wijze van spreken al klaarliggen.

Burgerjournalistiek wordt bevorderd

Stel je voor dat er in jouw dorp een jonge burgerjournalist is die de politiek nauwlettend volgt en hierover interessante stukjes maakt voor jongeren in de krant, op de radio en op social media.

Jong PNL heeft aan PNL voorgesteld om zich in te zetten voor burgerjournalistiek. Zoals jullie in hoofdstuk 9 van PNL kunnen lezen, vinden wij dat journalistiek een belangrijke functie heeft voor de betrokkenheid van de inwoners bij de lokale democratie.

Naar ons idee zou minimaal één van de burgerjournalisten zich daarom speciaal moeten richten op jongeren. Het zou helemaal super zijn als deze burgerjournalist ook zelf nog tot de jongeren behoort. Via de krant, radio maar ook via social media kan deze jonge reporter een heel jong publiek aanspreken en zo de kloof tussen politiek en jeugd verkleinen.

Met een hondenpoep-app pakken we overlast van hondenpoep aan

Jong PNL is bezig met het ontwikkelen van een eigen app waarmee overlast van hondenpoep wordt tegengegaan.

Hoe het werkt:

Als je ergens hondenpoep tegenkomt waar het niet thuishoort, kun je in de app op een kaart aangeven waar die plek precies is. Ook kun je aangeven hoelang de poep er al ligt (als je dat weet tenminste). Als veel mensen hieraan meedoen krijgt de BOA* een goed beeld van waar en op welk tijdstip de overlast het grootst is. De BOA weet dan precies wanneer en waar hij het beste kan controleren. Zo wordt overlast van hondenpoep tegengegaan. Wij zijn met de BOA al in gesprek hierover, en hij is erg enthousiast over deze app!

Naast het ‘taggen’ van hondenpoep kun je nog meer met de app. Zo kun je inzien waar de honden- uitlaatstroken zijn en waar de prullenbakken staan om afvalzakjes in te gooien. Zo wordt tegelijkertijd ook gewerkt aan preventie.

* De BOA is Buitengewoon Opsporingsambtenaar. De BOA houdt zich o.a. bezig met handhaven.


Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.