7. Buitengebied

Er komt een totaalplan voor het buitengebied

Laarbeek is een landelijke gemeente met veel buitengebied. PNL vindt dat er een goede balans moet zijn tussen de kernen en het buitengebied. Er moet voortdurend een afweging gemaakt worden tussen behoud van de natuur en voldoende mogelijkheden voor de bestaande land- en tuinbouw. Deze maken immers ook een onvervreemdbaar onderdeel uit van het buitengebied.

Duurzame ontwikkelingen in de agrarische sector moeten mogelijk blijven en kunnen worden ingepast in de omgeving zonder daar afbreuk aan te doen. Er dient altijd rekening gehouden te worden met de gezondheid van de inwoners.

Wij vinden dat voor de land- en tuinbouwbedrijven in het buitengebied geen extra lokale regelgeving moet komen bovenop de landelijke en provinciale regelgeving. Voor de huisvesting van seizoenarbeiders moet maatwerk geleverd worden waarbij aandacht is voor de omgeving en – eventuele – naaste omwonenden.

Één plan dat gericht is op de toekomst

PNL wil de verrommeling van het buitengebied tegengaan. Ook in Laarbeek komt agrarische bebouwing leeg te staan en de vraag is dan wat er met deze leegstaande gebouwen moet gebeuren. Op dit moment zijn er allerlei beleidsplannen voor het buitengebied – zowel lokaal, provinciaal als landelijk – waardoor het ‘puzzelen’ wordt wat mogelijk is en waar wat mogelijk is.

PNL wil alle plannen voor het buitengebied samenbrengen tot één plan dat gericht is op de toekomst. In dit plan moeten de volgende vragen worden beantwoord: Hoe willen wij dat het buitengebied zich ontwikkeld? Hoe groot mag een reeds gevestigd niet-agrarisch gerelateerd bedrijf groeien in het buitengebied en wanneer moet dat bedrijf verkassen naar een bedrijventerrein? Wat voor bedrijvigheid mag wel of juist niet in het buitengebied gevestigd worden? Waar kan natuur zich goed en sterker ontwikkelen?

Een buitengebied vol mogelijkheden

PNL is van mening dat er ook mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld ambachtelijke eenmansbedrijven, horeca en boerderijwinkels met streekproducten. Deze kleinschalige bedrijven zouden zich kunnen vestigen in vrijkomende agrarische bebouwing. Hierbij is het van belang dat er respectvol wordt omgegaan met aanwezige land- en tuinbouw.

Meer natuur en wandel- en fietspaden

Bestaande natuurelementen moeten behouden en verstevigd worden. De wandel- en fietspaden dienen een prominente plek te krijgen in het buitengebied. Door uitvoering van projecten uit het Landschap Ontwikkelingsplan wordt de natuur uitgebreid, zodat het buitengebied aantrekkelijk blijft voor alle inwoners van Laarbeek. Hierbij is een samenwerking met organisaties als het IVN en Laarbeeks Landschap van groot belang


Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.