5. Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van Laarbeek wordt verbeterd

Een goede infrastructuur is belangrijk voor de bereikbaarheid van Laarbeek. Het is fijn voor inwoners als ze gemakkelijk en snel naar het werk of naar een stad kunnen rijden, zonder daarbij lang te moeten wachten voor bruggen, stoplichten of andere knelpunten. Ook voor ondernemers is een goede bereikbaarheid belangrijk. Ondernemers vestigen zich eerder in een gebied waar de bereikbaarheid goed is, en dat is weer goed voor de lokale werkgelegenheid. PNL vindt het daarom hard nodig dat de bereikbaarheid wordt verbeterd. Hieronder noemen wij een aantal speerpunten die we de komende periode willen aanpakken.

Problematiek rondom Beekse brug wordt komende periode opgelost

De verkeersproblematiek rondom de Beekse brug is ernstig en daar is snel een goede oplossing voor nodig. Deze oplossing moet gevonden worden in samenwerking met omliggende gemeenten (zoals Gemert-Bakel en Helmond) en de provincie. PNL zet zich ervoor in dat in de komende periode een adequate oplossing komt voor dit grote verkeersknelpunt. De haalbaarheid van een tunnel onder het kanaal zou onderzocht moeten worden.

PNL zet zich in voor een 2×2 Baans N279

De afgelopen periode heeft PNL zich ingezet om onderzoek te doen naar een 2×2 rijbanen op de N279 (weg Veghel-Asten). Helaas wordt voor de N279 in eerste instantie toch gekozen voor 2×1 rijbaan. Positief is dat er ongelijkvloerse kruisingen aangelegd gaan worden die al geschikt zijn voor een verbreding van de weg naar 2×2 rijbanen. De komende periode(n) blijft deze discussie dus nog actueel. PNL blijft zich daarom inzetten voor een betere bereikbaarheid van Laarbeek, en dus voor de verbreding van de N279 naar 2×2 rijbanen.

Mocht de vernieuwde N279 uitgevoerd worden met een omleiding om Dierdonk, dan willen wij dat zo weinig mogelijk natuur- en woongebied wordt doorsneden. Ook moet rekening gehouden worden met (sport)voorzieningen zoals sportpark ‘De Hut’. Compensatiegelden van deze omleiding moeten besteed worden in de directe omgeving.

Sluipverkeer wordt tegengegaan

We schenken de komende periode extra aandacht aan het tegengaan van sluipverkeer. Sluipverkeer veroorzaakt overlast en onveiligheid. Het realiseren van een goede doorstroming op de N279 en bij de Beekse brug zal al een belangrijk deel van deze problematiek oplossen. Ondanks het uitvoeren van de bereikbaarheidsagenda zal er sluipverkeer blijven bestaan. Daar willen wij ons de komende periode, samen met de inwoners, voor inzetten. Belangrijke voorbeelden zijn de Dorpstraat in Aarle-Rixtel en het Broek in Mariahout.

De kwaliteit van de wegen in het buitengebied is op verschillende plekken erg slecht. Dit wordt mede veroorzaakt door het sluipverkeer. Daar waar het onderhoud aan de wegen in het buitengebied slecht en achterstallig is, gaan wij het aanpakken.

Het nemen van de fiets en openbaar vervoer wordt gestimuleerd

Het nemen van de fiets en het openbaar vervoer zorgt voor minder autoverkeer en is ook duurzaam. Fietsen is zelfs goed voor de gezondheid. Daarom willen we het aantrekkelijk maken om de fiets of het openbaar vervoer te nemen. Om dit te bereiken hebben we de volgende speerpunten:

  • Inzetten op snelfietsroutes o.a. van Oirschot naar Helmond over Laarbeeks grondgebied;
  • Ondersteunen van buurtbussen;
  • Zorgen voor aantrekkelijke busroutes en rijtijden;
  • Vergroten van de fietsenstallingen bij de bushaltes, zoals o.a. bij Bavaria;
  • Onderzoek doen naar de mogelijkheid voor autoparkeerplaatsen bij de bushalte bij Bavaria.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.