Ria van der Zanden

  • Wethouder
    Financiën en beheer

Ik ben Ria van der Zanden – Swinkels, geboren en getogen in Lieshout. Getrouwd met Piet, moeder van twee dochters + twee schoonzonen en oma van Pim en Lena. Voorheen thuis gewerkt waar ik de administratie deed van ons bouwbedrijf.

Al meer dan 12 ½ jaar ben ik raadslid en nog steeds met veel plezier. Naast raadslid ben ik deze periode ook fractievoorzitter van onze PNL-fractie en in die hoedanigheid ook lid van het presidium (dat is de agendacommissie van de raad).

Daarnaast ben ik lid van de commissie Algemene Zaken, lid Werkgeverscommissie en lid van de Auditcommissie ( is een commissie die, als een soort ‘tussenstation’, met de accountant de controlepunten en de jaarrekening voorbespreekt voordat deze in de gemeenteraad besproken worden ). In vorige periodes ben ik lid geweest van de commissies Ruimtelijke Zaken, Welzijn en Openbare Werken.

Waarom PNL?

Omdat PNL, net als ik, een goede gezonde financiële basis belangrijk vindt voor alles wat er in Laarbeek gebeurt en zal gaan gebeuren. Met een goede basis, het financiële fundament, kun je verder bouwen aan Laarbeek. Dan kun je stap voor stap doelen realiseren zonder dat de woonlasten onnodig stijgen. Met deze handelswijze hebben we in het verleden al veel bereikt en daar willen we de komende periode weer mee verder gaan. Voor alle inwoners en de vier dorpen, die samen Laarbeek maken.

En daar wil ik graag weer mijn steentje aan bijdragen.

Voor een Laarbeek dat goed bereikbaar is, met (huur)huizen voor alle inwoners, met een mooi buitengebied, met de nodige zorg en hulp voor iedereen die dat nodig heeft, voor een bruisend verenigingsleven, met goede voorzieningen in alle dorpen, met lage woonlasten en met een open en transparant gemeentebestuur dat luistert naar de inwoners.