Hans Vereijken

  • Bestuurslid
    Algemeen
  • Lieshout

Waarom ik ooit de politiek ben ingegaan? Vooral omdat ik me als (voormalig) wethouder altijd graag heb ingezet om te zorgen voor een stabiel en financieel gezond Laarbeek met uitstekende voorzieningen in alle kernen, lage woonlasten en een compact efficiënt ambtelijk apparaat.

Ik vind het ook belangrijk om je in te zetten voor je omgeving en niet alleen aan de zijlijn blijven staan. Vóór de politiek ben ik daarom ook altijd actief geweest in het verenigingsleven in vooral mijn woonplaats Lieshout.

Gelukkig kan ik terugkijken op een mooie periode waarin ik 15 jaar als wethouder heb mogen besturen in Laarbeek. Daarnaast ben ik ook 4 keer als lijstrekker geweest en zo mogen bewerkstelligen dat we al jarenlang de grootste partij zijn. We hebben als PNL dus vanaf het ontstaan van Laarbeek mee vorm gegeven.

Na deze periode heb ik dat ook nog in een andere gemeente mogen doen en ben ik bij PNL vooral als bestuurslid actief op de achtergrond.

Ik vind het een geweldige en ook persoonlijke uitdaging om PNL over te dragen naar een volgende generatie. Zoals er dat nu uitziet gaat dat ook zeker lukken!

We hebben bij (J)PNL veel enthousiaste en gedreven jongeren die de politiek in willen, maar ook veel nieuwe mensen die zich bij PNL willen inzetten voor een (nog) beter Laarbeek.

In maart 2018 weten we of de kiezer ons daarvoor beloont. Of er dan nog een (bestuurlijke) rol voor mij is weggelegd wacht ik af. Er kan altijd een beroep op mij worden gedaan!

Ik ben al jaren gelukkig getrouwd met Ine en heb 3 kinderen die alle drie zijn afgestudeerd en een goede baan hebben.

Daarnaast heb ik al 26 jaar een adviesbureau op het gebied van overnames en doe ik diverse projecten ten behoeve van maatschappelijk vastgoed voor o.a. gemeenten.

Daarnaast heb ik diverse nevenfuncties waaronder lid van de Rekenkamer in de buurgemeente Nuenen, lid van de raad van Advies van de Stichting Leergeld en adviseer ik bijvoorbeeld ook de Dorpsraad Lieshout bij subsidieaanvragen.